خرید(بررسی امکان پذیرش بیع با ثمن شناور در نظام حقوقی ایران و دیدگاه فقها و حقوقدانان)

بررسی امکان پذیرش بیع با ثمن شناور در نظام حقوقی ایران و دیدگاه فقها و حقوقدانان|خرید|جی دی|42078668|ثمن شناور,بیع با ثمن شناور,اعتبار بیع با ثمن شناور,اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه,اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق,صحت بیع با ثمن شناور در فقه,نظریه‌ کفایت قابلیت تعیین ثمن,پایان نامه بیع با ثمن شناور,ضرورت و فواید شناور بودن ثمن
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی امکان پذیرش بیع با ثمن شناور در نظام حقوقی ایران و دیدگاه فقها و حقوقدانان می باشد.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات89حجم237/308 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

در این پایان نامه امکان پذیرش بیع با ثمن شناور در نظام حقوقی ایران را از دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار دهیم. هدف ما این است که اعتبار و ارزش قاعده لزوم تعیین قطعی ثمن را مورد ارزیابی قرار داده و ببینیم که آیا این قاعده در شمار اصول مسلم حقوقی است که نمی توان از آن دست کشید؟ و بر این اساس باید قراردادهای بسیاری را به علت نقض این قاعده باطل اعلام نمود و یا می توان با قرار دادن ضابطه جهت تعیین ثمن و با تفسیری دیگرگون از قاعده ی مزبور ، صحت چنین بیعی را توجیه نمود؟

لازم است پیش از ورود به بحث، این نکته را یادآور شویم که لزوم تعیین هم درخصوص ثمن و هم در خصوص بیع شرط دانسته شده است و طرفداران این قاعده برآنند که ابهام در هر یک از عوضین مبطل عقد است، اما از آنجا که امروزه به طور معمول فرآورده های صنعتی با ارائه کاتالوگ و نقشه های استاندارد به بازار ارائه می شود و ویژگی های اساسی و غیر اساسی کالا به طور کامل تعیین می گردد و بیع تقریباً از هر گونه ابهامی رهاست. در این نوشته تأکید بر تعیین ثمن و ثمن شناور است.


فهرست مطالب

مبحث اول:مفاهیم
گفتار اول:مفهوم مبیع و ثمن
بند اول: مفهوم مبیع
بند دوم: مفهوم ثمن
بند سوم: ضابطه تشخیص
گفتاردوم:مفهوم ثمن شناور
گفتار سوم:ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن
اعتبار بیع با ثمن شناور

فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه

مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع
گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع
بند اول:فقهای شیعه
بند دوم:فقهای اهل سنت
گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع
بند اول:اجماع
بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»
بند سوم:روایات خاصه
گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع
بند اول:بررسی اجماع فقها
بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»
الف)تعریف غرر
ب)رابطه غرر و جهل
بند سوم:بررسی روایات خاصه
مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه
گفتار اول:آراء فقها
بند اول:فقهای شیعه
بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت
گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها
بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی
بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی
بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی
بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت
بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه


فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع

گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن
بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن
الف)معین بودن
ب)معلوم بودن
بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن
بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله
گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف
مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن
گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن
گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن
نتیجه گیری:
منابع و مأخذ:

منابع و مأخذ:"

مطالب دیگر:
📝تحقیق در مورد محلول شيميايي 📝تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی 📝تحقیق در مورد مدیریت فرایند حوادث 13 ص 📝تحقیق در مورد مراحل تقسیم میتوز و میوز 📝تحقیق در مورد مدیریت و برنامه ریزی 📝تحقیق در مورد مراقبت پرستاري قبل از عمل جراحي در بخش جراحي 30 ص 📝تحقیق در مورد مرز را پرواز تیری می دهدسامان 17 ص 📝تحقیق در مورد محيط پيدايش اسلام 17 ص 📝تحقیق در مورد محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي 📝تحقیق در مورد مختصري بر تاريخ هنر در ايران و جهان 📝تحقیق در مورد مدار تلويزيون 120 ص 📝تحقیق در مورد مديريت اسناد 117ص 📝تحقیق در مورد مديريت تحول سازماني و رويكردهاي ترويج كشاورزي 0478 📝تحقیق در مورد مديريت اسلامي 21 ص 📝تحقیق در مورد مديريت ارتباط با مشتري 📝تحقیق در مورد مديريت بيمه 19 ص 📝تحقیق در مورد مديريت بازرگاني 15 ص 📝تحقیق در مورد مديريت و ارتباطات 19 ص 📝تحقیق در مورد مدیریت بحران 12 ص 📝تحقیق در مورد مديريت علمی 12 ص 📝تحقیق در مورد مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه 20 ص 📝تحقیق در مورد مدیریت مشارکتی 40 ص 📝تحقیق در مورد مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي 17 ص 📝تحقیق در مورد مروري بر RUP و قابليت‌هاي آن در توليد نرم‌افزار 18 ص 📝تحقیق در مورد مسئوليت مدير 14 ص