خرید(اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات)

اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات|خرید|جی دی|42075677|اصول انسان شناختی حج,اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن,اصول انسان شناختی حج از دیدگاه روایات,حج از منظر قرآن و روایات,برنامه ی تربیتی حج,پایان نامه حج
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع اصول انسان شناختی حج از دیدگاه قرآن و روایات می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات16حجم0/125 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود تحقیق رشته معارف اسلامی - مقدمهالف) در بخش اول به بررسی " مفهوم حج از منظر قرآن و روایات چیست؟"ب) در بخش دوم به بررسی "مبانی انسان شناختی حج ازمنظر قرآن و روایات چیست؟" در این رابطه ما ابتدا به تعریف مبانی انسان شناسی و سپس مفهوم مبانی تعلیم و تربیت وبه بررسی چند مبنا از مبانی انسان شناسی پرداخته ایم؛ ازقبیل: پرستش گری،عقل ورزی،حقیقت جویی،اجتماع گرایی،مسئولیت پذیری،کمال گرایی،کرامت.و در پایان ارتباط هرکدام ازاین مبانی با حج تبیین گردیده است. 4-2- بخش اول: بررسی سؤال اول تحقیقمفهوم حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ الف)کلمه ی حج به کسر حا(البته به فتحه نیز قرائت شده) در اصل به معنای قصد بوده و سپس در قصد زیارت بیت اختصاص یافته،به طزیق مخصوصی که شرع آن را بیان کرده است.(طباطبایی،ترجمه موسوی همدانی،بی تا،ص550)ب) مراد از حج در متون و منابع اسلامی،از جمله منابع فقهی،عازم شدن به سمت بیت الله الحرام به منظور به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص است.به تعبیربرخی فقها،اصطلاح فقهی حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکانهایی خاص در مکه انجام می شوند.(میر ابوالقاسمی،1389،ص1) ج) از جمله معانی شایع حج در منابع فقهی،به ویژه هنگامی که در برابر اصطلاح"عمره"به کار می رود،آن بخش از احکام و مناسک حج است که در چهارچوب مناسک عمره قرار نمیگیرد ودر حدیثی،مراد از تعبیر قرآنی "حج اکبر"(توبه،3)حج سال نهم هجری که مسلمانان و مشرکان با یکدیگر حج گزاردند ذکر شده است.به علاوه گاه مراد از حج اکبر،حج پیامبراکرم(ص)یا حجی که در آن،روز عرفه باجمعه مصادف شود،دانسته اند.همچنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشی از مناسک آن و در برابر،حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است.منظور از روز حج اکبر(یوم الحج الاکبر)در احادیث،روز عید قربان و نیز روز عرفه(روز نهم ذیحجه)دانسته شده است.(همان) 4-3- بخش دوم: بررسی سؤال دوم تحقیقمبانی انسان شناختی حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ مفهوم مبانی تعلیم و تربیتشکوهی(1368،ص61)،در باب مفهوم مبانی تعلیم و تربیت اشاره می کند که«عزیمت به سوی هر مقصد،برای آنکه متضمن وصول بدان باشد،مستلزم طرح و نقشه ای است که ناگزیرباید با توجه به مبدأحرکت ترسیم شود.»در ادامه وی، مبانی تعلیم و تربیت را اینگونه تعریف می کند:«مبانی تعلیم و تربیت از موقع آدمی و امکانات و محدودیت هایش و نیز از ضرورت هایی که حیاتش همواره تحت تأثیر آنهاست بحث می کند.» به این ترتیب از نظر وی،مناط مهم در تشخیص مبانی تعلیم و تربیت آن است که مبانی ناظر به«مبدأحرکت تربیتی وویژگی های او»هستند؛به علاوه،فحوا و سیاق کلام وی،به خصوص در واژه هایی مانند«موقع آدمی»و«امکانات و محدودیتهایش»به خوبی نشان می دهد که از نظر وی،مبانی به«آنچه هست»ناظرند،نه«آنچه باید باشد.» در مقام تمثیل،می توان حرکت یافرایند تربیت را به سفر تشبیه کرد که دارای مبدأ،مقصد،تابلوهای راهنما،مسیر و نقشه است.مبنا ناظر به مبدأ سفر،هدف ناظر به مقصد سفر،اصل ناظر به تابلوهای راهنمای سفر،روش ناظر به مسیر سفر و برنامه ناظر به نقشه ی سفر است. (بهشتی،1388،ص29) مبانی تربیت دینیمبانی تربیت دینی ازدیدگاه اسلام،«اوصاف وجودی انسان،جهان و آفریدگار انسان و جهان اند که ازمتون اسلامی استخراج و به یکی از دو شکل بسیط،یعنی مفاهیم،یامرکّب،یعنی گزاره های إخباری یا توصیفی بیان می شوند و شالوده ی استخراج و تدوین اهداف،اصول،برنامه ها و روش ها به شمار می آیند.»(همان)مبانی انسان شناسیاز آنجا که مبانی مورد نظردر این پژوهش،«مبانی انسان شناسی» می باشد،از تعریف فوق تنها اوصاف وجودی «انسان» مدّنظر است؛لذا تعریف فوق به این شکل مطرح می شود:«اوصاف وجودی انسان که از متون اسلامی استخراج و به یکی ازدو شکل بسیط،یعنی مفاهیم،یا مرکّب،یعنی گزاره های إخباری یا توصیفی بیان می شوند و شالوده ی استخراج و تدوین اهداف،اصول،برنامه هاو روش ها به شمار می آیند.» فهرست مندرجات4-1- مقدمه 2مفهوم حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ 3مبانی انسان شناختی حج از منظر قرآن و روایات چیست؟ 4مفهوم مبانی تعلیم و تربیت 4مبانی تربیت دینی 4مبانی انسان شناسی 4الف) پرستش گری 5ارتباط پرستش گری با برنامه ی تربیتی حج 5ب) عقل ورزی 6ارتباط عقل ورزی با برنامه ی تربیتی حج 7ج) حقیقت جویی 7ارتباط حقیقت جویی با برنامه ی تربیتی حج 8د) اجتماع گرایی 8ارتباط اجتماع گرایی با برنامه ی تربیتی حج 8ه) مسؤولیت پذیری 9ارتباط مسئولیت پذیری با برنامه ی تربیتی حج 9و)کمال گرایی 10ارتباط کمال گرایی با برنامه ی تربیتی حج 10منابع و مآخذ 11
"

مطالب دیگر:
📝پاورپوینت ضدعفونی کننده ها به زبان انگلیسی📝گزارش کارآموزی نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران سال 83-1382📝تحقیق تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد📝تحقیق اصل عدم مداخله، حقوق بشر📝تحقیق دادگاه جنايي بين المللي📝تحقیق مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران📝تحقیق مفهوم ديه (قصاص) در اسلام مقدمه📝پاورپوینت زهکشی (Drain) در پزشکی📝پاورپوینت دارودرماني📝پاورپوینت اولترافیلتراسیون📝پاورپوینت بهداشت و مواد ضدعفونی کننده در پزشکی به زبان انگلیسی📝پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تخت های بستری📝پاورپوینت رترکتورها یا منقبض‌ کننده‌ ها📝پاورپوینت وسایل موردنیاز اتاق جراحی📝پاورپوینت HDSL در شبکه تلفن سیار📝پاورپوینت Html📝پاورپوینت برج هانوی📝پاورپوینت الگوي بديعه پردازي📝پاورپوینت بررسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران📝پاورپوینت چگونگی ترسیم فلوچارت📝پاورپوینت معرفی بخش اورژانس بیمارستان📝پاورپوینت کاربرد طب فشاری در بارداری و زایمان📝پاورپوینت نقش همراه و همسر در زایمان📝پاورپوینت نورواندوکرینولوژی لیبر و زایمان📝پاورپوینت بررسي اثر پروتئين جيره غذايي و شوري‌ هاي متفاوت آب بر رشد و بازماندگي ميگوي وانامي