خرید(مقاله معماری رنسانس)

مقاله معماری رنسانس|خرید|جی دی|42031271|هنر مند رنسانس,معماری رنسانس,الگوهای معماری رنسانس,الگوهای معماری رنسانس,جایگاه انسان در دوره رنسانس
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع مقاله معماری رنسانس می باشد.

هنر مند رنسانس ساحری است که طبیعت مادی را می شناسد و به آن عمل می کند در واقع در دوره رنسانس تطبیق معماری با انسان و طبیعت ، به اتکا یا به وسیله دانش ریاضی و تعبیر هایش دوباره مطرح می شود و تمام خصیصه های که یک مبحث زنده را به تدریج دارا شد تا جایی که تناسبات و اندازه ها فضای معماری تابع یک هارمونی کیهانی شدند


مشخصات فایل
تعداد صفحات35حجم0/359 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
مقدمههنر مند رنسانس ساحری است که طبیعت مادی را می شناسد و به آن عمل می کند در واقع در دوره رنسانس تطبیق معماری با انسان و طبیعت ، به اتکا یا به وسیله دانش ریاضی و تعبیر هایش دوباره مطرح می شود و تمام خصیصه های که یک مبحث زنده را به تدریج دارا شد تا جایی که تناسبات و اندازه ها فضای معماری تابع یک هارمونی کیهانی شدند. در واقع همانطور که لئوناردو داوینچی در رساله خود می نویسد :« برای آنکه نگار گری شایسته آفرینش باشد و مبدا هنر و علم گردد می باید جهانی شود. » که بعدها در قرن نوزدهم بر اساس این گفته انقلاب بزرگی در هنر و معماری پیش آمد .اما آنچه را که می توان در باره معماری رنسانس ایتالیا و اروپا ذکر کرد را به صورت مختصر در متن زیر می توان یافت. گونه های پر شمار تجربه های معماری سده میانی از دیدگاه معماران رنسانس نکته ای منفی بودو باید جای به شیوه واحدی در آفرینش معماری می داد و باید معطوف به ضابطه ها ومنظومه هاای معمارانه تازه ای می شد که در این دوران جهانی تلقی میشد در این دوران کمک گرفتن از هندسه به عنوان وسیلهای که در روان تر کردن ترکیبهای حجمی فرعی کاربرد فراوان داشت و به طراح کمک می کرد که به کمک اندازه هایی که از پیش درارتباط و در تناسب بایکدیگر سنجیده می شوند در تعیین عناصر فرعی معماری بامشکل روبرو نگردند.و گذری داشته باشند از فضای آکنده از گونه گونی تجربی به فضایی که در آن حساب و نظم در آفرینش معماری حاکم است ، که از طریق استدلالی کردن وو عقلانی کردن معمار یصورت می گرفت و همچنین از روش آفرینش و اجرای واحدهای معماری خاص سده میانه به روشی نوین روی آوردن و در پی آوردهای روابط اجتماعی و حرفه ای معماران بسیار دارای اهمیت بود . معماری رنسانس ایتالیا ، دارای بیانی ویژه است و از ابزاری نو و بس مهم برای مفاهیم خود بهره می برد که مهمترین آن را می توان شکل واقعی دادن به اندیشه فضایی که دارای خصیصه پرسپکتیوی است ،دانست. با توجه به مسائل بالا درمعماری رنسانس پنج نوع فرآورده معماری پدیدآمد که می توان به صورت مختصر چنین ذکر کرد:- بناهایی که در طول بررسی معمول بیشتر مورد توجه قرار می گیرنند مانند کلیساها، نمازخانه ها و مقابر . دستورها و قواعد تنظیم و تدوین فضای معماری در این رده ساختمانها ، همه جا به گونه ای آزاد از سنت های موجود و نه در پیروی صرف از آنچه معماران پر توان شکل داده وبه کار برده اند می نمایند .- همه جا چنین عنوان می شود که فضای معماری در دوران رنسانس ایتالیا، به دست معماران ، به شکل موجودیتی در آمد که ، در درونش ، طراحی معماری ، برنامه ریزی دیدی یا بصری می شد. که تازگی این امر در شکل اجرایی آن بود که بعدها دورنمایی پرسپکتیویه به آن افزوده شد که معماران متناسب با توان نظری خویش ، از آن بهره می گرفتند.- در این دوران معماران چه در داخل و چه در خارج بنا به دنبال یک وحدت شکلی بودند که در گذر زمان از فضای درونی به بیرون بنا و در باز شناسی روحیه ای که درون بنا را هویت و شخصیت بخشیده و در تطبیق شکلی و معنوی و نمادین آن با روحیه ای از حجم بنا قابل درک تواند بود که چگونگی شکل پوسته میانی این دو ، نقشی اساسی دارد که می تواند نقطه حرکت طراحی معماران این دوره محسوب گردد. کلمات کلیدی:هنر مند رنسانسمعماری رنسانسالگوهای معماری رنسانسالگوهای معماری رنسانسجایگاه انسان در دوره رنسانس فهرست مطالبمقدمه 1رنسانس 3یادداشت های لئوناردو داوینچی 6لورنتسوی کبیر 7فلورانس در زمان «ساوونارولا 7سوزاندن مظاهر فساد و تباهی 8بازگشت خانواده مدیچی 8شوق آموختن 9تاریخچه هنر رنسانس 9الگوهای معماری رنسانس 10 بخش دوم -معماری 12 1.کلیساها 13 2.صحن و رواق 15 3.درگاه و پنجره 16 هنر مندان معماری دوره رنسانس 17جایگاه انسان در دوره رنسانس 19 از رنسانس تا باروک 27 معماری باروک 29منابع و مآخذ 31
"

مطالب دیگر:
📒تحقیق وحي و تكامل نبوت📒تحقیق از کودکی پیامبر (ص) تا واقعه غدیر📒تحقیق شناخت قرآن📒تحقیق قرآن شناسی (تحلیل و بررسی)📒تحقیق گناه و قدرت توبه📒تحقیق خانواده و تربيت فرزندان📒تحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي📒تحقیق قصه های کامل قرآن📒تحقیق نماز و پرستش پروردگار📒تحقیق فضيلت و آثار و فوايد تلاوت قرآن كريم📒تحقیق مسئله حجاب📒تحقیق یهودیان و حضرت محمد (ص)📒تحقیق زندگی نامه فاطمه (س)📒تحقیق فداکاری بی نظیر حضرت علی (ع)📒تحقیق مصلح جهاني در كتب اديان📒تحقیق مردم مدينه و رسول اكرم (ص)📒تحقیق فلسفه خلقت انسان از نظر اسلام📒تحقیق مسیحیت و یهودیت📒تحقیق عيد قربان📒تحقیق دین و اخلاق📒تحقیق جوان از ديدگاه قرآن و معصومان📒تحقیق بررسی خلقت جهان در اندیشه اسلامی📒تحقیق مساله ارتباط علم و دين در جهان اسلام📒تحقیق مرگ و زندگی بعد از آن📒تحقیق معاد در ادیان دیگر