خرید(جزوه تکنولوژی آموزشی)

جزوه تکنولوژی آموزشی|خرید|جی دی|41020292|دانلود جزوه تکنولوژی آموزشی,کتاب جزوه تکنولوژی آموزشی,دانلود تکنولوژی آموزشی,دانلود جزوه کنکور,فروشگاه اینترنتی,کسب درآمد اینترنتی,کسب درآمد از اینترنت,همکاری در فروش فایل,سیستم فروشگاه دهی,کارافرینی,کسب و کار
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع جزوه تکنولوژی آموزشی می باشد.

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول : تعریف تکنولوژی آموزشی

تعریف تکنولوژی : تکنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است که در آن از نتایج دانش و یافته های علمی اسـتفاده

میشود . به عبارت دیگر ، تکنولوژی به معنی دانش کاربردی در مقابل علوم محض است . در اصل از دو کلمه ( تکنیک )

و ( لوژی ) تشکیل شده است . تکنیک به معنای انجام دادن ماهرانه هر کار و ( لوژی ) به معنای ( علم و دانش ) اسـت .

بنابراین تکنولوژی را میتوان روش شناسی یا دانش و علم به روش های ماهرانه انجام دادن امور دانست .

تعریف آموزش از دیدگاههای متفاوت

دوبوا آموزش را (مرتب و منظم کردن دقیق محیط فراگیر به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر در وضعیتهای مشخص )

، تعریف کرده است .

برونر دست اندرکاران امور آموزش را در مسائلی مانند پیش دانسته های فراگیر ، ساختار موضوع تدریس ترتیـب و تـوالی

موضوع و زمان و شرایط به تفکر واداشت و به کارگیری عواملی مانند تشویق ، تنبیـه ، ارائـه بـاز خـورد و طـرح سـؤال را

مطرح کرد .

دو دیدگاه متمایز نسبت به مسائل عمده تعلیم و تربیت از جمله آموزش وجود دارد که در اصطلاح آنها را دیدگاه رفتـاری

و دیدگاه شناختی مینامند .

آندرسون عوامل مؤثر در آموزش را به دو دسته تقسیم کرده است :

الف – عوامل آموزش ب – عامل تفاوتهای فردی

گانیه : آموزش را روند حل مسئله مینامد که هدف آن تسهیل یادگیری فراگیر است .

اهم تدابیر آموزشی از نظر گانیه عبارتند از :

1 – وضوح 2 – بازخورد 3 – مرور پیش دانسته های فراگیران 4 – برنامه ریزی 5 – ارزیابی از بررسی نظریههـای

مطرح شده میتوان چنین نتیجه گرفت که آموزش عبارت است از :

( مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ میشود یا انجام میگیـرد و هـدف از آن دسـتیابی بیشـتر

فراگیر به اهداف آموزشی است.)

( تکنولوژی آموزشی عبارتست از مجموعه روش ها و دستورعمل هایی که با اسـتفاده از یافتـه هـای علمـی بـرای حـل

مسائل آموزشی اعم از طرح ، اجرا و ارزشیابی در برنامه های آموزش به کارگرفته میشود .)

مجموعه تست(1)

1- "پی بردن به مفروضات بیان نشده یک متن" جزو کدام دسته از اهـداف آموزشـی در حیطـه شـناختی

است؟

1) فهمیدن 2) دانستن 3) تحلیل 4) ارزشیابی

2- "با در اختیار گزاردن یک سرنگ زیرپوستی، دانشجوی پرستاری یک تزریق داخل وریدی را اجرا کنـد و

درهر بیست تزریق بیش از یک بار رگ را از دست ندهد." در هدف فوق، عبارت "تزریـق داخـل وریـدی"،

........................ است.

1) عمل 2) موضوع 3) محدودیت 4) موقعیت

3- هدف آموزشی "مکعب هایی با رنگ های مختلف در اختیار کودك قرار می دهیم و کودك با جـدا کـردن

مکعب های زردرنگ، رنگ زرد را شناسایی کند". در کدام طبقه از بازده های یادگیری قرار می گیرد؟

1) تمیزدادن 2) مفاهیم محسوس 3) استفاده از قواعد 4) مفاهیم تعریف شده

4- فردی که در مقابل سوال "مفهوم تکنولوژی آموزشی چیست"؟، می گوید "فلسفه حاکم بر کل آمـوزش

یک کشور برای رسیدن به هدف های رشد و توسعه است"، در کدام یک از مراحل تکامل مفهـوم تکنولـوژی

آموزشی قراردارد؟

1) نظام های درسی 2) مواد و ابزار آموزشی

3) نظام های آموزشی 4) نظام های اجتماعی

5- طراحی موردنظر در تکنولوژی آموزشی:

1) آموزش را سیستم یا نظام تلقی می کند.

2) سیستم یا نظام را آموزش می داند.

3) آموزش را نهاد محسوب می کند.

4) آموزش را سازمان به حساب می آورد.

پاسخنامه

3 گزینه -1

2 گزینه -2

2 گزینه -3

4 گزینه -4

1 گزینه -5

نوع فایل:Pdf

سایز :1.83 MB

تعداد صفحه:111


مطالب دیگر:
📗تحقیق خلاصه ای از چند کتاب📗تحقیق زندگی نامه صادق هدایت📗تحقیق مقايسه كتاب معاني زيباشناسي سخن پارسي- كزازي با كتاب معاني سيروس شميسا📗تحقیق بررسي ابيات مثنوي از ديدگاه صاحب نظران📗تحقیق بريده اي از تاريخ بيهقي📗تحقیق جلد دوم دیوان زمانی📗تحقیق سهراب سپهري نقاش و شاعر📗تحقیق شعراي اپيكور چه كساني بوده و تفكرات آن ها چيست؟📗تحقیق فردوسی📗تحقیق گویش و لهجه‌ های زبان فارسی📗تحقیق مفاهیم رند و رندى در غزل حافظ📗تحقیق منوچهری📗تحقیق صنم مولوی و حافظ📗تحقیق نقد و تحليل آرا ادبي غربي‌ ها📗تحقیق يغما، شاعر خشتمال نيشابوري📗تحقیق دﺳﺘﻮر ﺧﻂ فارسی📗تحقیق دستور زبان ترکی آذربایجانی📗تحقیق ارتباط ورزش با سیاست و فرهنگ📗تحقیق تیراندازی ورزشی متعلق به عصر حجر📗تحقیق ورزش و تاثیر آن در بانوان باردار📗تحقیق کمر درد📗تحقیق بسكتبال📗پاورپوینت تقسيم بندي تك ياخته ها📗پاورپوینت سامانه‌ های بین بانکی📗تحقیق تنیس روی میز کامل