خرید(ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس)

ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس|خرید|جی دی|41007613|تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس,تاثیر عملکرد سود سهام,نسبت قیمت درآمد بازده بورس,دانلود,مقاله,خارجی,Pakistan,Price Earnings Ratio,Panel Data Model,Dividend Yields Ratio
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع ترجمه مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس می باشد.

تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس - 2014

Impact of Dividend Yield and Price Earnings Ratio on Stock Returns: A Study Non-Financial listed Firms of Pakistan - 2014

چکیده :

رفتار اقتصادی شرکت ها اهمیت زیادی به دلیل این رفتار اثر بزرگی را در عملکرد شرکت دارد. رفتار اقتصادی در کشور پاکستان به سختی درک شده است. در حال حاضر مطالعه و تجزیه و تحلیل تاثیر نسبت بازده سود قیمت در بازنظر دارد. ده سهام را در همچنین رابطه اندازه و قیمت سهام مشخص شد. در مطالعه حاضر داده از 111 بازار بورس کراجی غیر مالی برای دوره 2009-1998 در شرکت ها ذکر شده است. تاثیر عملکرد سود سهام و قیمت درآمد بر بازده سهام با استفاده اثر مدل ثابت تعیین شد.

مطالعه های یافته شده نشان می دهد که اندازه و نسبت درآمد شرکت ها تاثیر مثبت درقیمت سهام قابل توجهی داشته است.

رابطه معنی داری بین عملکرد سود و قیمت سهام وجود دارد. همچنین این یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران می توانند معیارهای سرمایه گذاری های که در استخدام اندازه شرکت اعمال می شود و قیمت ناهنجاری نسبت درآمد به کسب غیر طبیعی بازگشت می دهد.

مقدمه :

مهمترین بخش از اقتصاد بازار سهام است. شرایط اقتصادی کشور حکم است.اندازه گیری بازار سهام آن از طریق عملکرد (بشیر و همکاران )(2011) در پایان سال 2009، 651 اوراق بهادار در شرکت بورس کراجی قرارداشت. سرمایه پرداخت شده بابای rs بود. 894200000000 تولید ناخالص داخلی آن 6 درصد بوده در پایان سال 2009 کل ارزش بازار RS بوده 2890 میلیارداست. سرمایه ی بازار کمتر از 20 درصد تولید ناخالص است که بسیار کم است. سودآوری شرکت از سال 2006 (2009GOP)کاهش یافته است. در میان سال های 2006 تا 2009 سودمالیاتی برای شرکت ها 77 درصد کاهش پیدا کرده است. به عنوان مثال نسبت به سال 2008 سود پس از کسر مالیات67 درصد کاهش و در سال 2009 تاثیر محیط زیست عامل سخت بودن (2009GOP)را جلوه می دهد. در کشور قانون بدو وضعیت سفارش، بحران ترازپرداخت واستهلاک روبیه واحد پول نقره ، هندوستان بیش از 20% ، همه ی ترکیب انرژی کاهش سود (2009،GOP)را دشوار کرد.


مطالب دیگر:
📌جزوه هیدرولیک📌جزوه درس محیط زیست📌جزوه سازه های آبی📌پاورپوینت بهینه سازی به کمک ابزار Excel Solver📌پاورپوینت مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه📌مقاله ترجمه شده استراتژی های هماهنگی در یک زنجیره تأمین معکوس سه سطحی برای سود اقتصادی و اجتماعی📌مقاله بررسی قیمت گذاری و هماهنگی در زنجیره تأمین با درنظرگرفتن سرقت برای کالاهای دیجیتال📌مقاله ترجمه شده بهینه سازی و هماهنگ سازی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تسهیم بر درآمد📌مقاله ترجمه شده کنترل تغییرات زمان تحویل با استفاده از تجهیزات حمل و نقل معتبر📌مقاله ترجمه شده مکانیزم هماهنگ سازی یک زنجیره تأمین دو سطحی با درنظرگرفتن تقاضای حساس به قیمت📌مقاله ترجمه شده هماهنگی نقطه سفارش مجدد تأمین کننده: یک مکانیزم هماهنگی برای زنجیره تأمین📌جزوه حمل و نقل📌جزوه مهندسی حمل و نقل📌جزوه هیدرولوژی📌جزوه آموزشی تقویت سازه های بتن آرمه به وسیله FRP📌جزوه آموزشی طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD📌جزوه آموزشی مقاوم سازی به کمک جداسازی لرزه ای📌جزوه آموزشی معرفی کامپوزیت های FRP در ترمیم و تقویت سازه📌جزوه آموزشی سیستم قاب سبک فلزی (LSF)📌جزوه روش های پیشرفته ساخت📌جزوه آموزشی تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان های معمولی📌پاورپوینت ساختمان کاونسیل هاوس دو CH2 (نمونه ای برجسته در معماری سبز)📌جزوه جزئیات تقویت سازه های فولادی📌جزوه سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله📌مقاله ترجمه شده هماهنگی در زنجیره تأمین با به کارگیری قرارداد تأخیر در پرداخت دو سطحی