خرید(دانلود پاورپوینت انسان طبیعت معماری)

دانلود پاورپوینت انسان طبیعت معماری|خرید|جی دی|40192738|انسان ,طبیعت,معماری,جنبه های زمانی ادراك ,حرکت وادراک ,جنبه های زمانی محیط و منظر ,محیط و منظر به صورت سکانس یا توالی ,محیط و منظر به صورت ریتم ,نگرش فرهنگی نسبت به زمان,هدف گرایی در برابر تجربه گرایی,زمان و ادراک ,ریتمهای متوالی ,روابط زمان و فضا ,انتخاب مسیر ,دیدهای متوالی,خصوصیات محیط ومنظر ومیدان حرکت,سرعت و ادراک
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود پاورپوینت انسان طبیعت معماری می باشد.

—فهرست مطالب — —

فصل اول:

جنبه های زمانی ادراك —

حرکت وادراک —

جنبه های زمانی محیط و منظر —

محیط و منظر به صورت سکانس یا توالی —

محیط و منظر به صورت ریتم —

نگرش فرهنگی نسبت به زمان

هدف گرایی در برابر تجربه گرایی

زمان و ادراک —

ریتمهای متوالی —

روابط زمان و فضا —

انتخاب مسیر —

دیدهای متوالی

— —خصوصیات محیط ومنظر ومیدان حرکت —

سرعت و ادراک —

طراحی جاده ها —

مقاله همیلتن وترستن:رابطه سرعت وادراک محیط و منظر —

مقیاس —فصل دوم:جنبه های حسی ادراك —

محرکها،روابط متقابل با انسان و امنیت —

رویکرد انسان شناسانه به رفتار —

دیدبانی و پناه —

محرکها و مفاهیم نمادین —

جنبه های زمانی ادراک

دگرگونی جوهر سیستم های طبیعی و فرهنگی است.لغت نامه وبستر اشاره می کند زمان ((رشته ای تسلسلی است که فاقد بعد فضایی بوده،وقایع در آن یکی پس از دیگری از گذشته تا حال و به سوی آینده رخ می دهند.))

حرکت وادراک:
درک ما از مکان به انچه تجربه کرده ایم و انچه انتظار داریم نیزموثر است .

محیط و منظر به صورت سکانس یا توالی:
سیستم های فرهنگی با توجه به سیستم های طبیعی و تکامل آنها در طول زمان و تفاوت جمعیت های انسانی و مقاصد و ادراک آنها دگرگون می شوند

محیط و منظر به صورت ریتم:

محیط و منظر در دوره های روزانه و فصلی توالیهای کوتاه مدت و بلند مدت،ریتمهای منظم و نا منظم،ویژگی ها و حالات متعدد خود را نشان می دهند.

نگرش فرهنگی نسبت به زمان:
فرهنگ های مختلف درک متفاوتی از زمان دارند غربی ها آن را بصورت توالی خطی در نظر می گیرند.
فرهنگ های شرقی و بسیاری از فرهنگ های سنتی درکی دوره ای از زمان دارند.
فرهنگ آمریکایی امروز به ادراک لحظه ای زمان توجه دارند این درک اززمان منافع بلند مدت را در نظر نمی گیرند

هدف گرایی در برابر تجربه گرایی:

بعضی از فرهنگها متوجه آینده هستند اینها به قیمت تجربه نکردن حال هدف آینده را دنبال میکنند.
این موضوع را پرسیگ در کتاب ذن وهنر مورد توجه قرار داده است.

زمان و ادراک:
در هنگام برخورد با وضعیت های جدید سرعت یادگیریدر ابتدا زیاد است وبا گذشت زمان سرعت پردازش اطلاعات جدید مربوط به محیط ومنظر کاهش میابد
جستجو ناخود آگاه اولیه باگذشت زمان تبدیل به جستجویی آگاهانه برای بدست آوردن اطلاعات دقیقتروخاص تری میشود

ریتم های متوالی:
1-دوره های آب و هوایی
2-دوره های اقلیمی


مطالب دیگر:
بیماری های انسان ( مسائل)دانلود نمونه گزارش خام فعالیت فرهنگی 13 آبانپاورپوینت مفاهیم مدیریت استراتژیکپاورپوینت مفاهیم مدیریت زمانپاورپوینت مفاهیم مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریتپاورپوینت مفاهیم مديريت الكترونيكیپاورپوینت مفاهیم معماری سازمانیپاورپوینت مفاهیم مهندسی اینترنتپاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايیپاورپوینت مفاهیم نمایه سازیپاورپوینت مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عاملپاورپوینت مفاهیم و تحلیل PESTپاورپوینت مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجهپاورپوینت مفاهیم و قواعد سیستمیپاورپوینت مفاهیم و مقدمات امنیت شبکهپاورپوینت مفاهیم وبلاگ نویسی در زبان فارسیپاورپوینت مفاهیم هوش مصنوعیپاورپوینت مفاهیم هوش معنویپاوروینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعاتپاورپوینت مفهوم VoIPپاورپوینت مفهوم خوشه های صنعتیپاورپوینت مفهوم رفتار شهروندی سازمانیپاورپوینت مفهوم رهبری در رفتار سازمانیپاورپوینت مفهوم سواد اطلاعاتی در تحقیقاتپاورپوینت مفهوم شبکه های کامپیوتری