خرید(تحقیق انسان كامل از ديدگاه مولوي و راجرز)

تحقیق انسان كامل از ديدگاه مولوي و راجرز|خرید|جی دی|34022724|انسان كامل از ديدگاه مولوي و راجرز,انسان كامل از ديدگاه مولوي,انسان كامل از ديدگاه راجرز,انسان كامل,انسان كامل کیست,انسان كامل pdf,انسان كامل شهید مطهری,تحقیق انسان كامل,مقاله انسان كامل,پایان نامه انسان كامل,دانلود تحقیق انسان كامل
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق انسان كامل از ديدگاه مولوي و راجرز می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع انسان كامل از ديدگاه مولوي و راجرز،در قالب word و در 73 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:مقدمهبيان كلي مسئلههدف- ضرورت تحقيق
فصل دوم:مقدمهانسان كامل در سير تاريخريشه گرايش به انسان كاملنگاهي به ويژگي هاي انسان كاملانسان كامل از ديدگاه مولويعظمت انسانانسان ميان دو بينهايتارزيابي خودموانع رشد و كمالراه و روش هاي نيل به كمالانسان از ديدگاه مولويويژگي هاي انسان كاملحواس جسماني و حس نهاني انسانآدم شناسي از هر علم و فني دشوارتر استحل مشكلخودشناسي، كليد رمز غيرشناسي استآدمي ديد است، باقي گوشت و پوستنتيجة اخلاقيراه لذت و الم از درون است نه از بيروندفع توهم و جواب شبهة احتماليحس و انديشه انساني اسير عقل و عقل اسير روح استدرمان دردهاي دروني بشر
فصل سوم:انسان با كنش كاملزندگي راجرزنگرش راجرز به شخصيتانگيزش شخصيت سالم: فعليت بخشيدنخود و تحقق خودويژگي هاي افراد كاملاظهار نظر شخصيعملكرد كامل فردتوجه بي قيد و شرطشرايط با ارزش بودناصول كلي نظريه راجرزنظر راجرز در مورد انسانهمساني و همخواني خويشتنتحقيق در همسان و هم خواني خويشتننياز به توجه مثبتديدگاه يك درمانگر از زندگي خوبانسان كارآمديك مشاهدة منفييك مشاهدة مثبتويژگيهاي فرايندبازبودن فرايند نسبت به تجربهافزايش زندگي هستي گرايانهيك اعتماد فزاينده نسبت به ارگانيسمفرايند كارآمدي كاملترپاره اي پيامدهاچشم انداز نو در بارة آزادي در برابر جبر علمي
آفرينندگي به عنوان يك عنصر زندگي خوبپاية اطمينان بخش طبيعت انسانپرباري عظيم زندگيفرايند آفرينندگي انگيزش براي آفرينندگيشرايط دروني آفرينندگي سازنده
فصل چهارم:مقدمهبحث و نتيجه گيرينظرية مولوينظرية راجرزمحدوديت هاپيشنهاداتفهرست منابع

بيان كلي مسئله تحقیق:
بحث در مورد انسان و ماهيت او، از ريشه دارترين مباحث عمومي فرهنگي، در انديشه بشر است. اين موضوع، همواره مورد مداقه و مناقشه فلاسفه يونان و پس از آن فلاسفه اسلامي، و در قرون اخير، فلاسفه غرب نيز قرار گرفته است.
مقدمه تحقیق:اين كه انسان نمونه و ايده آل بايد داراي چه خصوصيات و ويژگي هايي باشد تا به عنوان يك الگو براي همة انسان ها مطرح شود، در همة اديان الهي و عمومي مكاتب بشري مورد توجه قرار گرفته است. اساساً هر مذهب و مكتبي كه داعية انسان سازي و انسان شناسي دارد، بايد انساني را با ويژگي ها و صفات خاصي بعنوان يك الگو معرفي كند و اگر مكتبي نتواند از عهدة چنين مهمي برآيد، هيچ گاه نمي توان از آن مكتب بعنوان يك مكتب عاري از عيب و نقص ياد كرد. هر مكتبي نه تنها بايد انسان ايده آل خود را معرفي نمايد، بلكه بايد جامعة نمونه خود را نيز معرفي كند.
توجه به انسان و شناسائي وي مسئله اي است كه از قديم الايام مورد توجه مذاهب و مكاتب و فرهنگ هاي گوناگون بوده است و كمتر سيستم فكري و فلسفي را مي توان سراغ گرفت كه به گونه اي به شناسائي انسان پرداخته باشد. جملة معروف خودت را بشناس كه از سقراط نقل شده، اما با تعابير ديگر در تفكرات و انديشه هاي قبل از سقراط وجود داشته، نمايشگر اين مسئله است كه آدمي نسبت به خود و حقيقت وجودي خود همواره بي اعتنا نبوده است و اگر هم بر بعضي از مكاتب فكري ايراد گرفته مي شود كه به انسان توجه نكرده اند، اين نه به آن معناس كه آن مكاتب اصلاً توجهي به انسان نداشته اند، بلكه مراد آنست كه از انديشيدن در بارة انسان آن گونه كه شايستة مقام آدمي بوده است، خودداري كرده اند.
از مكاتب و مذاهب هند گرفته تا فلسفة يونان و رم، از تفكرات انديشمندان قرون وسطائي مسيحي گرفته تا نديشه هاي اصيل اسلامي، از رنسانس گرفته تا عصر حاضر، همواره شناسائي انسان و توجه به ابعاد وجودي وي مورد نظر بوده است. اگر چه توجهي كه اسلام يا مذاهب هندي به انسان دارند، هيچگاه نمي توان با تئجه فيلسوفان يوناني به انسان يكي دانست، اما اينقدر هست كه بتوان گفت شناسائي انسان مورد توجه همة سيستم هاي فكري و عقيدتي بوده است.


مطالب دیگر:
📗بررسی اثر استفاده از سخت کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی📗پروژه سازه بتنی 5 طبقه📗بهره گیری مقایسه ای تاثیر سیستم پیش بینی تقاضا📗بهبود رفتار لرزه ای پلها با برشگیر فولادی جاری شونده📗بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با صفحات کامپوزیتی📗مشکلات زنجیره تامین و راه حلهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات📗تاثیر دیوار برشی فولادی در مقاوم سازی ساختمانهای فلزی📗طرح اختلاط بتن📗تحلیل پوششی داده ها📗بررسی روشهای ارزیابی كارایی و سطوح مختلف ارزیابی📗تحلیل پوششی داده ها و ارائه مدل ورودی-خروجی برای آن📗تحلیل پوششی داده ها با VRS📗بررسی ارزیابی عملكرد و تعالی سازمانی معاونت پشتیبانی دانشگاه های علوم پزشکی📗توانمند سازی كاركنان📗بررسی های تاثیر موسیقی درمانی بر روی افسردگی📗تاریخچه و مفهوم تبلیغات📗عملكرد آگهی ها و چگونگی برقراری ارتباط با مخاطب📗استراتژی تبلیغات و عملكرد آن در ساخت آگهی های تلویزیونی📗قالب های ساخت آگهی،ارزیابی آنها و تولید آگهی تلویزیونی و انیمیشنی📗بررسی وضعیت سیستم مانیتورینگ بهره وری شركت ملی گاز ایران📗رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده📗تاثیر تعامل عاطفی در خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان منطقه 2 تهران📗رذالتهای فرقه بهائیت📗بررسی تولید و پردازش تصویر دیجیتال و ارتباط آنها با جهان فیزیکی پیرامون ما📗بازیافت گاز CO2 از خروجی نیروگاههای بخاری و استفاده از آن در فرایندهای صنعتی