خرید(بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور)

بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور|خرید|جی دی|32011599|دانلود پایان نامه بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور,پروژه بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور,دانلود تحقیق بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثب
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 147صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

مقدمه

با وقوع انقلاب تکنولوژی وفناوری اطلاعات ، از سالهای بعد از 1990، الگوی اقتصاد جهانی تغییر کرد. در اقتـصاد امروز ،دانش به عنوان مهمترین سرمایه ،جایگـزین سـرمایه مالی وفیزیکی شده است .(مشبکی ، گلیج ، 1385 ، 125)
درعصـر فرا رقابتی سازمانها با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی ، جهانی شدن وپویایی است. بنابراین سازمانها برای استمرار واسقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالشها مستلزم توجه بیشتر به توسعه وتقویت مهارتها وتــواناییهای درونی است که ایـن کار از طریق مبانی دانـش سازمانی وروشـهایی صـورت می گیرد که سازمان ازآنها برای رسیدن به عمـلکرد بهـتر در دنیای کـسب وکار اسـتفاده می نماید.( حاجی بابایی ، رجبی فرد ، عالم تبریز ،1388 ، 12)
در چنین فضای سرمایه های فکری ودانـشی سازمانها بیش از پیش به عـنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفتند شالوده سرمایه فکری دانش واطلاعات است و می توان گفت که سرمایه فکری یک بسته ی دانشی مفید برای سازمان است .محدودیت منابع فیزیکی دردسترس سازمان ها ، موجب بروز رویکردهـای جدید در توسعه امکا نـات غیـر فیزیکی ورویـه های ارزش افزا جهـت توسـعه وبهـبود محصــولات وخدمات شـده است .
از این رو ضــرورت بکارگیـری تمام ظرفیــت های موجود در سـازمان اعـم از سـرمایه های مالی ، دارایـی های فیزیکی ، سرمایه فکری ،رویه ها والگو های کاری ،سـرمایه انـسانی ،دارایـی های دانشـی ،........بیش از پیش نمایان شده است. (مشبکی ، گلیج ، 1385 ، 126)

بیان مساله تحقیق

امروزه سرمایه فکری به عنوان یک دارایی استراتژیک برای عملکرد سازمانی شناخته شده است ومدیریت سرمایه های فکری برای رقابت پذیری سازمانها بسیار مهم وحیاتی است
سازمانها به وسیله آنچه را که می دانند واین که چه قدر به خوبی دانش خود را حفظ می کنند این واقعیت می تواند دلیلی ناگزیر برای مدیریت وحاکمیت سازمانی ، به منظور پروراندن ساعیانه افراد وسیستمهایی که دانش را خلق ، حفظ و، توزیع واحیاء منتشر می کنند باشد (روس ،گرانت 1997 ،128)
داراییهای سازمانی به دو دسته کلی تقسیم می شوند :
داراییهای مشهود
این دارایی ها ی شامل دارایی های فیزیکی ومالی هستند که به صورت کامل در ترازنامه شرکت ها ، سازمان ها و ....منعکس می شود .این دارایی ها با استفاده بیشتر از ارزش آنها کاسته می شود.
دارایی های نا مشهود
این دارایی ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند :
دارایی هایی که تحت عنوان حمایت قانون قرار داشته و با عنوان مالکیت معنوی شناخته می شوند واین دارایی های شامل حق امتیازها ، کپی رایت ، حق اختراع ، فرانشیز وثبت علائم ومارک های تجاری است . وبرخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می شوند . سایر دارایی های نا مشهود که شامل سرمایه فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته نمی شود و معمولا در ترازنامه منعکس نمی شوند .
در اقتصاد مبتنی بر دانش ، محصولات وسازمان ها براساس دانش زندگی می کنند ومی میرند وموفق ترین سازمانها ، ان هایی هستند که از این دارائی نا ملموس به نحو بهتر وسریع تری استفاده می کنند مطالعات نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول ، زمین ، ماشین آلات وغیره . (تایلس ،2000)
دانش واقعا منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است . از دیدگاه استراتژیک امروزه از سرمایه فکر به منظور خلق وافزایش ارزش سازمانی استفاده می شود وموفقیت یک سازمان به توانایش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد چالشها برای سرمایه گذاری در منافع سرمایه فکری شامل تلفیق مدیریت سرمایه فکری با استراتژی ، وارزیابی پولی از مدیریت سرمایه فکری مدیران با اندازه گیری سرمایه فکری به خوبی می توانند از وضعیت موجود (نقاط قوت وضعف ) مدیریت سرمایه فکری شان مطلع شوند که با بررسی وکنکاش اساسی ازچارچوب ها و مدلهای اندازه گیری موجود برای نشان دادن نقاط قوت وضعف مورد انتظار است.
شرح وظایف گسترده و جایگاه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در سیاستهای کلان کشور و نیز داشتن کارکنان ومدیران مجرب ودارای مهارت در حوزه کاری خود بر اهمیت مدیریت مناسب وبه موقع سرمایه فکری موجود در این سازمان در جهت موفقیت هر چه بهتر در اجرای اهداف ، وظایف وماموریت های محوله می افزاید.
دراین پژوهش محقق درصدد پاسخ به این سوال است که سرمایه فکری به چه میزان بر عملکرد کارکنان ثبت اسناد واملاک تاثیر دارد. (احمدیان ،قربانی ،1392،68-95)

فهرست مطالب

فصل اول : (طرح تحقیق / کلیات طرح )

1-1 مقدمه 1
1-2 بیان مسئله تحقیق 4-1
1-3 هدفهای تحقیق 4
1-4 ضرورت واهمیت انجام تحقیق 5-4
1-5 فرضیات تحقیق 5
1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق 5
1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق 6
1-6 چهارچوب نظری تحقیق 9 -6
1-7 مدل مفهومی تحقیق 9
1-8 روش وبزار جمع آوری اطلاعات 10
1-9 متغیرهای پژوهش 11-10
1-10تعاریف مفهومی متغیرها 11-12
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه 14
2-2 بخش اول : مبانی نظری سرمایه های فکری 15
2-2-1 مفهوم وتعارف سرمایه های فکری 18-15
2-2-2 عناصر سرمایه های فکری 23-19
2-2-3 اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری 25-23
2-3-4 مدلهای مدیریت سرمایه های فکری 38-26
2-3 بخش دوم :عملکرد کارکنان 51-39
2-3-1 مدیریت عملکرد 55-52
2-3-2 عوامل تاثیر گذار در اجراء وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد 56-55
2-3-3 اصول مدیریت عملکرد 56
2-3-4 فرایند مدیریت عملکرد 57-56
2-3-5 تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد کارکنان 62-57
2-3-6مزایای مدیریت عملکرد 64-62
2-3-7 معایب مدیریت عملکرد 65
2-3-8 مفهوم ارزشیابی عملکرد 66-65
2-3-9 اهداف ارزشیابی عملکرد 67-66
2-3-10 رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد 68-67
2-3-11 روشهای ارزشیابی عملکرد 70-69
2-4 پیشینه تحقیق 74
2-4-1 پیشینه خارجی 74
2-4-2 پیشینه داخلی 77
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 82
3-2 روش تحقیق 82
3-3 قلمرو تحقیق 82
3-4 جامعه آماری وروش نمونه گیری 83
3-5 روش وابزار جمع آوری اطلاعات 84-83
3-6 متغیرهای پژوهش 84
3-7 امتیاز بندی پرسشنامه 85
3-8 نحوه توزیع پرسشنامه 86
3-9 روایی وپایایی ابزار سنجش 86
3-9-1 روایی ابزار سنجش 86
3-9-2 پایایی ابزار سنجش 87
3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها 87
فصل چهارم : تجزیه وتحیل داده ها
مقدمه 90
4-1 آمار توصیفی 91
4-1-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق 91
4-1-1-1 بررسی نمونه آماری از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان 91

مطالب دیگر:
📒مديريت عدم انطباق و مميزي آزمایشگاه مرجع سلامت📒مديريت فرآيندهاي كسب و كار و معماري سازماني يك كار توام📒مديريت فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تجهيزات توليد📒مديريت منابع انساني وچرخه حقوق ودستمزد فصل 15📒مديريت نام تجاری📒مديريت نيروي انساني و مديريت دانش📒مديريت واردات در مقررات WTO📒مديريت📒مذاكرات تجاري و سازماني📒مراحل اجرایی پايگاه تحقيقات جمعيتي دانشگاه علوم📒مراحل انجام ارزشیابی درونی📒مراحل ساخت پنير📒مراحل مختلف تدريس📒مراحل مختلف عفونت📒مراقبت و درمان فرایندی در حال تغییر📒مراقبتهای تغذیه ای بیماران مبتلا به ریفلاکس والتهاب معده📒مراقبتهای ویژه و تروما📒مراقبتهاي پرستاري حين دياليز📒مراقبتهاي پس از زایمان📒مراکز رشد و راه کارهای محصول محوری دستاوردهای پژوهشی📒مراكز مهارتهاي باليني📒مرتب سازي سريع Quicksort📒مرتب سازي سريع📒مرجع شناسی و روش تحقیق رشته زبان و ادبیات فارسی📒مرجعيت و ولايت در عصر غيبت