خرید(بررسی کامل بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي)

بررسی کامل بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي|خرید|جی دی|31006528|بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي,,بازیافت مواد,پساب هاي صنعتي,بازیافت پساب هاي صنعتي,دي اتانول آمين, بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی کامل بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي می باشد.

در زیر قسمتی از متن فصل اول را همراه با تصاویر مشاهده میکنید

فصل اول
شيرين كردن گازها با اتانول آمين ها


تعريف عمومي گازها
در طبيعت مواد به اشكال و حالتهاي مختلف وجود دارند كه هر حالت يك فاز ناميده مي شود. مثلاً فاز جامد، فاز مايع، فاز گاز، فاز پلاسما. گازها فازي از ماده هستند كه فاصله بين مولكولها زياد ونيروي جاذبه بين مولكولهاي آنها ناچيز مي باشد. چنانچه در هر ظرفي قرار گيرند، شكل آن ظرف را پيدا مي‌كنند.

انواع گاز طبيعي
گاز طبيعي: ماده اي است كه در بسياري از نقاط جهان بصورت مخازن گازي دراعماق زمين وجوددارد.
گاز چاهي: گازي است كه بطور مستقيم از چاه بهره برداري مي شود.
گاز خام: به ماده اوليه گازي كه بواحدهاي شيميايي داده مي شود، اتلاق مي گردد.
گاز خط لوله: گاز قابل فروش كه مشخصات قابل قبول خريدار داشته باشد و يابا استاندارد متداول ممكن وفق دهد.
گاز ترش: گازي است كه به مقدار قابل ملاحظه سولفيد هيدروژن () يا دي اكسيد كربن() و يا هر دوي آنها را داشته باشد.
گاز شيرين: گازي است كه سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن آن حداقل مجاز مناسب خط لوله باشد.
گاز خشك: گازي است كه كم تر از يك دهم گالن هيدروكربن و بالاتر در هزار فوت مكعب داشته باشد.
گاز تر: گازي است كه بيش از يك دهم گالن هيدروكربن و بالاتر در هزار فوت مكعب داشته باشد.[1]


مطالب دیگر:
🔑تحقیق درباره صنعت🔑تحقیق درباره طراحي جلد کتاب 🔑تحقیق درباره طراحي كردن سيستم هاي مبتني بر قانون زنجير كردن رو به جلو🔑تحقیق درباره طراحي واحد همسايگي🔑تحقیق درباره آزمايش در زمينهاي قابل كشت 🔑تحقیق درباره عاشورا و موقعيت تراژيک🔑تحقیق درباره عدالت اجتماعى در حكومت علوى🔑تحقیق درباره عرفان و تصوف🔑تحقیق درباره عرفان و نياز به معنويت در جامعه امروز🔑تحقیق درباره علل عقب ماندگي كشورهاي اسلامي🔑تحقیق درباره علم دينا ميك🔑تحقیق درباره عناصر غذايي مورد نياز گياهان🔑تحقیق درباره فاطمه🔑تحقیق درباره فرهنگ و تمدن ايراني 🔑تحقیق درباره فلسفه هاي معاصر تربيت اخلاقي 🔑تحقیق درباره فلش Flash02🔑تحقیق درباره فناوري آموزشي🔑تحقیق درباره فنر🔑تحقیق درباره قانون روابط موجر و مستأجر 🔑تحقیق درباره قرآن🔑تحقیق درباره قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست🔑تحقیق درباره قهر و مدارا درحكومت علوى🔑تحقیق درباره كار و كوشش در اسلام🔑تحقیق درباره كاربرد سراميكهاي پيشرفته🔑تحقیق درباره كاربرد كاتاليزورهاي متخلخل در صنايع شيميايي