خرید(بررسی ارتباط میان تکنولوژی و معماری 8 صفحه فایل ورد word)

بررسی ارتباط میان تکنولوژی و معماری 8 صفحه فایل ورد word|خرید|جی دی|30018684|بررسی ارتباط میان تکنولوژی و معماری 8 صفحه فایل ورد word
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی ارتباط میان تکنولوژی و معماری 8 صفحه فایل ورد word می باشد.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 8

معماری را می توان از چهار بخش اصلی متشکل دانست :

الف) فرم ،ب) عملکرد،ج ) تکنولوژی،د) فرهنگ و محتوافرم عبارت از هندسه و شکل اثر می باشد و عملکرد، شامل کاربری ها و بهره گیری ها در فضای معماری است. تکنولوژی شامل فرآیند ساخت، تفکر پیرامون نحوه ساخت و مصالح، تکنیک ها و سیستم های ساختمانی می باشد. فرهنگ و محتوا نیز در و نمایه غیرفیزیکی شامل مفاهیم و معانی مطرح شده در اجزا و کل اثر می باشد که از فرهنگ، تاریخ، اعتقادات و مبانی فلسفی جامعه و معمار نشأت می گیرد. بنابراین یکی از اصلی ترین عناصر برپاکننده هر اثر معماری، تکنولوژی است. معماری در گذشته و حال از دوگونه تکنولوژی بهره جسته است، تکنولوژی سنتی و تکنولوژی مدرن، تکنولوژی های سنتی به ندرت تدوین شده اند ولی تکنولوژی های مدرن همیشه مدرن بوده اند. روش ها در تکنولوژی های سنتی می توانند تشریح شوند، اما فرموله نیستند به مانند اصولی که برای نیازهای متعدد و بسیاری به کار گرفته می شدند. اما تئوری های اساسی تکنولوژی های مدرن وابسته به نیاز هایشان هستند.

تکنولوژی سنتی به طریقی براساس رویش خوب فرهنگ بومی ترسیم و فکر شده است و تکنولوژی مدرن علا مت بینش علمی جدیدی از جامعه است. تکنولوژی سنتی تنها از طریق تداوم سیستم استادشاگردی که ارتباط با استادکاران را می طلبد تضمین می شود ولی تکنولوژی مدرن از طریق سازمان های صنعتی و انستیتوهای آموزشی توسعه و پیشرفت یافته است.اما علا وه بر تفاوت های مذکور، نحوه به کارگیری و دخالت تکنولوژی های سنتی و مدرن در معماری نیز دگرگون شده و تکنولوژی مدرن زمینه ساز تغییراتی در هویت و محتوای فضاها و عناصر معماری گردیده است. تکنولوژی در فرهنگ لغات، ابزاری تکنیکی برای رسیدن به اهداف عملی است. تعاریف جدیدتر از تکنولوژی به این امر اشاره می کند که نباید تکنولوژی را محدود کرد و آن را با ابزار و ماشین یکی دانست. (وود وارد: ۱۲۵)مطالب دیگر:
🔑دانلود ایران و تجارت جهانی 24 ص🔑دانلود ایمنی در برق 19 ص🔑دانلود ایمنی و بهداشت محیط كار 89 ص🔑دانلود ایمنی و بهداشت محیط كار 93 ص🔑دانلود اینترنت، ابزاری كارآمد در خدمت تبلیغات 41 ص🔑دانلود بازارایابی 10 ص🔑دانلود برنامه ای برای ناب سازی شرکت ها 74 ص🔑دانلود برنامه ریزی كلان 20 ص🔑دانلود برنامه ریزی و نظارت در آموزشگاههای فنی و حرفه ای 12 ص🔑دانلود برنامه ریزی آموزشی🔑دانلود برنامه ریزی ریاضی🔑دانلود برنامه ریزی نیروی انسانی🔑دانلود برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و انتخاب 22 ص.DOC🔑دانلود برنامه کاربردی برش موادخام و حل مشکل یک شرکت سازنده 9 ص.DOC🔑دانلود برنامه‌ریزی تولید و مونتاژ در شركت هپكو بررسی مشکلات آن 12 ص🔑دانلود بعد جهانی مدیریت زنجیره تامین 13 ص🔑دانلود بنتونیت 183 ص🔑دانلود بهبود ارتباطات نکاتی برای مدیران 20 ص🔑دانلود بهره وری 33 اسلاید🔑دانلود بهره وری اندازه گیری و تحلیل🔑دانلود بهینه سازی و معرفی انواع مختلف روشهای آن 29 ص🔑دانلود بهینه سازی بیمارستان🔑دانلود تأثیر ویژگیهای فردی منابع انسانی بر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی 31 ص🔑دانلود تاریخچه روابط عمومی در جهان 143 ص🔑دانلود تاریخچه كنترل كیفیت QC 36 ص