خرید(بررسی مکانیزم و عملکرد و کاربرد لودر LHD و بیل های LHD در معادن)

بررسی مکانیزم و عملکرد و کاربرد لودر LHD و بیل های LHD در معادن|خرید|جی دی|30014445|بررسی مکانیزم و عملکرد و کاربرد لودر LHD و بیل های LHD در معادن
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی مکانیزم و عملکرد و کاربرد لودر LHD و بیل های LHD در معادن می باشد.

يكي از انواع بيل هاي خاك انداز (LHD) را با نام Wagner scoop lst 5s را به شما معرفي كنيم.به طور كلي ماشين هايي كه براي كار در معادن مجاز شمرده مي شوند بايد از هر لحاظ ايمن بوده و با توجه به محيط محدود معدن هاي زير زميني نسبت به ابعادي كه دارند از كارايي بالايي برخوردار باشند ،كه تمام اين ويژگي ها در مورد اين ماشين صادق است.

اين مدل از بيل خاك انداز داراي 4 بخش عمده ميباشد كه عبارتند از:• مجموعه ي موتور و اجزاي وابسته به آن• اتاقك اپراتور• ترمز هاي ماشين• سيستم اطفاء حريقكه به ترتيب به توضيح هر قسمت خواهيم پرداخت.موتور: اين بخش شامل قسمت هاي زير مي باشد :1.موتور2.سيستم اگزوز3.منبع سوخت4.منبع آب◄ موتور: دستگاه داراي يك موتور انژكتوري ديزل به نام 3306 Caterpillar شش سيلندر ميباشد.◄ سيستم اگزوز: سيستم اگزوز اين ماشين خود داراي 3 قسمت مي باشد:الف) لوله اي كه به خروجي چند تايي گاز موتور وصل شده است.ب)scrubber يا فيلتر.پ) لوله ي خروجي گاز.در مورد Scrubber لازم به توضيح است كه دو وظيفه ي مهم به عهده دارد،اول تميز كردن گازهاي خروجي از موتور كه به علت بسته بودن محيط كار دستگاه از اهميت بالايي برخــوردار اسـت و دوم سرد كردن گازهاي خروجــي كه اين عمـل با استفاده از آب انجام مي گيرد و ميتوان آن را بخشي از سيستم اطفاي حريق دانست . Scrubber خود داراي يك منبع آب ميباشد كه بايد تا سطح مشخص شده اي از آب پر شود ولي براي تامين آب مورد استفاده ي آن از يك منبع آب در سمت چپ ماشين استفاده مي شود اين منبع باScrubber در ارتباط بوده و كمبود آب آن را جبران ميكند.

◄ منبع سوخت: اين بخش در سمت راست ماشين قرار گرفته است و با توجه به ابعاد آن به راحتي قابل شناسايي است.◄ منبع آب: اين بخش آب مورد نياز Scrubber را تامين ميكند و در سمت چپ ماشين در پشت Scrubber قرار دارد.

مطالب دیگر:
🔗تحقیق بررسي فیلم مسافران🔗تحقیق بررسی خط و نوشتار در گذشته و اکنون🔗تحقیق جایگاه تذهيب و تشعير🔗تحقیق بررسی جامع موزه ملی ایران🔗تحقیق دلاكروا تا نئوامپرسيونسيم🔗تحقیق سراغاز طراحی های قرن بیستم🔗تحقیق تحلیل جنبش نئورئاليسم🔗تحقیق حسابرسی عملکرد و عملیات🔗تحقیق اهمیت خط و نوشتار🔗تحقیق حسابرسی عملكرد و عملیاتی🔗تحقیق بررسی مکتب امپرسیونیسم🔗تحقیق حسابرسى داخلى🔗تحقیق نظام شهرسازی آمریکا🔗تحقیق حسابداری مسووليتهای اجتماعی🔗تحقیق حسابداری اجتماعی🔗تحقیق حسابداری مدیریتی🔗تحقیق حسابداري مديريت محيطي🔗تحقیق تاريخچه هنر گرافيک🔗تحقیق حسابداری صنعتی🔗تحقیق بررسی نقوش و طرح های فرش ایرانی🔗تحقیق شخصیت شناسی رنگ ها🔗تحقیق همه چیز در مورد حسابداری صنعتی🔗تحقیق حسابداري صنعتي🔗تحقیق حسابداری صنعتی آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری🔗تحقیق نقش رنگ در پیکتوگرام