خرید(تحقیق درمورد حسابداري صنعتي )

تحقیق درمورد حسابداري صنعتي |خرید|جی دی|1659181|تحقیق درمورد حسابداري صنعتي ,حسابداري صنعتي,دانلود تحقیق درمورد حسابداري صنعتي ,حسابداري,صنعتي
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق درمورد حسابداري صنعتي می باشد.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏تاريخچه حسابداري صنعتی

‏سيستم قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي)

‏دير زماني نيست كه با ايجاد و توسعه بي سابقه سازمانهاي صنعتي و ازدياد روزافزون كارخانجات و گردش سريع چرخهاي اقتصادي كشور و بالا رفتن ميزان عرضه و تقاضا ، مسئولين امور و صاحبان كارخانجات ، با توجه به مشكلات موجود در زمينه قيمت تمام شده واحد محصول و محاسبه قيمت تمام شده واحد محصول و محاسبه سود و زيان دانستند كه منحصراً با استفاده از روشهاي نوين حسابداري صنعتي كه در كشورهاي مترقي متداول است و همچنين با استفاده از روشهاي نوين حسابداري صنعتي كه در كشورهاي مترقي متداول است و همچنين با استفاده از روشهاي آماري صحيح و تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي ميتوان هزينه توليد را تقليل و درنتيجه درآمد بيشتري تحصيل نمود .

‏اصولاً حسابداري صنعتي به راهها و روشهاي مقابل اطلاق مي شود : جمع آوري و تخصيص هزينه هاي تاريخي به واحد كالا و دواير به منظور ارزشيابي موجوديها و تعيين درآمدهاي حاصله . معمولاً ، امروزه بدان خاطر حسابداري صنعتي از حسابداري مديريت قابل تفكيك است كه مي تواند هدفهاي متعددي را تامين نمايد . اينك حسابداري صنعتي ، به مسئله جمع آوري و ارائه اطلاعات ، به منظور اتخاذ انواع تصميماتي اطلاق مي گردد كه دامنه شان از ادارهء انجام عمليات روزمره تا اتخاذ تصميمات استراتژيك غير جاري و تعيين خط مشي هاي اصلي سازمان ادامه يابد . حسابداري صنعتي همچون گذشته در امر رعايت جنبه هاي حقوقي تهيه گزارشها براي سهامداران ، بستانكاران ، نهاد هاي دولتي و ساير گروههاي خارجي كمكهاي شاياني خواهد كرد .

‏تاريخچه حسابداري صنعتی

‏سيستم قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي)

‏دير زماني نيست كه با ايجاد و توسعه بي سابقه سازمانهاي صنعتي و ازدياد روزافزون كارخانجات و گردش سريع چرخهاي اقتصادي كشور و بالا رفتن ميزان عرضه و تقاضا ، مسئولين امور و صاحبان كارخانجات ، با توجه به مشكلات موجود در زمينه قيمت تمام شده واحد محصول و محاسبه قيمت تمام شده واحد محصول و محاسبه سود و زيان دانستند كه منحصراً با استفاده از روشهاي نوين حسابداري صنعتي كه در كشورهاي مترقي متداول است و همچنين با استفاده از روشهاي نوين حسابداري صنعتي كه در كشورهاي مترقي متداول است و همچنين با استفاده از روشهاي آماري صحيح و تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي ميتوان هزينه توليد را تقليل و درنتيجه درآمد بيشتري تحصيل نمود .

‏اصولاً حسابداري صنعتي به راهها و روشهاي مقابل اطلاق مي شود : جمع آوري و تخصيص هزينه هاي تاريخي به واحد كالا و دواير به منظور ارزشيابي موجوديها و تعيين درآمدهاي حاصله . معمولاً ، امروزه بدان خاطر حسابداري صنعتي از حسابداري مديريت قابل تفكيك است كه مي تواند هدفهاي متعددي را تامين نمايد . اينك حسابداري صنعتي ، به مسئله جمع آوري و ارائه اطلاعات ، به منظور اتخاذ انواع تصميماتي اطلاق مي گردد كه دامنه شان از ادارهء انجام عمليات روزمره تا اتخاذ تصميمات استراتژيك غير جاري و تعيين خط مشي هاي اصلي سازمان ادامه يابد . حسابداري صنعتي همچون گذشته در امر رعايت جنبه هاي حقوقي تهيه گزارشها براي سهامداران ، بستانكاران ، نهاد هاي دولتي و ساير گروههاي خارجي كمكهاي شاياني خواهد كرد .

‏تاريخچه حسابداري صنعتی

‏سيستم قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي)

‏دير زماني نيست كه با ايجاد و توسعه بي سابقه سازمانهاي صنعتي و ازدياد روزافزون كارخانجات و گردش سريع چرخهاي اقتصادي كشور و بالا رفتن ميزان عرضه و تقاضا ، مسئولين امور و صاحبان كارخانجات ، با توجه به مشكلات موجود در زمينه قيمت تمام شده واحد محصول و محاسبه قيمت تمام شده واحد محصول و محاسبه سود و زيان دانستند كه منحصراً با استفاده از روشهاي نوين حسابداري صنعتي كه در كشورهاي مترقي متداول است و همچنين با استفاده از روشهاي نوين حسابداري صنعتي كه در كشورهاي مترقي متداول است و همچنين با استفاده از روشهاي آماري صحيح و تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي ميتوان هزينه توليد را تقليل و درنتيجه درآمد بيشتري تحصيل نمود .

‏اصولاً حسابداري صنعتي به راهها و روشهاي مقابل اطلاق مي شود : جمع آوري و تخصيص هزينه هاي تاريخي به واحد كالا و دواير به منظور ارزشيابي موجوديها و تعيين درآمدهاي حاصله . معمولاً ، امروزه بدان خاطر حسابداري صنعتي از حسابداري مديريت قابل تفكيك است كه مي تواند هدفهاي متعددي را تامين نمايد . اينك حسابداري صنعتي ، به مسئله جمع آوري و ارائه اطلاعات ، به منظور اتخاذ انواع تصميماتي اطلاق مي گردد كه دامنه شان از ادارهء انجام عمليات روزمره تا اتخاذ تصميمات استراتژيك غير جاري و تعيين خط مشي هاي اصلي سازمان ادامه يابد . حسابداري صنعتي همچون گذشته در امر رعايت جنبه هاي حقوقي تهيه گزارشها براي سهامداران ، بستانكاران ، نهاد هاي دولتي و ساير گروههاي خارجي كمكهاي شاياني خواهد كرد .مطالب دیگر:
🔗ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی🔗مبانی نظری ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی🔗پروپوزال ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی🔗بررسی پیشینه ثبت اسناد در ایران و اسلام🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق اسناد در حقوق 61 صفحه🔗بررسی امضا الکترونیکی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی🔗جایگاه و نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بررسی جایگاه دفاتر اسناد رسمی در ایران🔗بررسی و جایگاه نهادهای رسمی ثبت اسناد🔗مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد🔗بررسی جرائم و مجازاتهای ثبت اسناد🔗پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد🔗ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان🔗مبانی نظری ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان🔗پروپوزال ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان🔗مبانی نظری و پیشینه تحقیق جعل سند 121 صفحه🔗ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان🔗مبانی نظری ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان🔗پروپوزال ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان🔗پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان🔗ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده🔗مبانی نظری ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده🔗پروپوزال ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده🔗پرسشنامه ارزیابی علل مختلف مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده🔗نظریه های تئوری اقتصادی و نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز🔗نظریه های روانشناسی و جامعه شناسی مرتبط با تنظیم خانواده